Chapter Privacy Disclaimer

   

H.O.G. CHAPTER ON LINE PRIVACYVERKLARING

Persoonlijke privacy en informatiebeveiliging zijn een gemeenschappelijke zorg voor de H.O.G., zijn leden en de bezoekers van de Belgian Metropole Chapter website. Deze verklaring beschrijft het internetbeleid en de maatregelen voor de beveiliging van persoonlijke privacy en informatie van de H.O.G.

Het Belgian Metropole Chapter verzamelt en bewaart de volgende informatie over je als je de Belgian Metropole Chapter website bezoekt: naam van het domein dat je toegang geeft tot het internet (bvb hetnet.nl of skynet.be als je verbinding krijgt via die providers; de datum en de tijd waarop je de website bezoekt; het internetadres van de website waarop je onze website hebt geopend. Het Chapter gebruikt deze informatie om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de site bij te houden. Daardoor kan de H.O.G. de website beter afstemmen op de leden en de prospectieve leden.

De H.O.G. zal geen identificeerbare informatie over je verwerven als je onze website beozket, tenzij je ervoor kiest om die informatie te verstrekken. Als je beslist om informatie over je e-mailadres, je registratie of andere persoonlijke informatie via het internet te verzenden, dan doe je dit uit vrije wil.

Het Belgian Metropole Chapter zal geen persoonlijke informatie die het in bezit heeft bekendmaken, tenzij in volgende gevallen:

Op jouw verzoek, dat mondeling, schriftelijk, telefonisch, elektronisch of op een andere door ons erkende manier kan gebeuren.

Om de H.O.G. te helpen bij het evalueren van de programma's en het continu verbeteren van de kwaliteit van jouw ervaringen on lin e en als lid.

Wanneer bekendmaking door de wet wordt vereist, zoals in het geval van een gerechtelijk bevel, dagvaarding, rechtszaak of overheidsonderzoek, of om onze rechten te beschermen en af te dwingen.

Aan bedrijven die diensten verlenen aan de H.O.G. in verband met je lidmaatschap, zoals firma's en bureaus voor dataverwerking of de verwerking van financiële transacties.

Aan zusterbedrijven van Harley-Davidson of zorgvuldig geselcteerde derde partijen voor hun eigen gebruik om producten en diensten of andere mogelijkheden te leveren aan jou, tenzij je ons schriftelijk te kennen geeft om dat niet te doen.

In verband met een kwaliteitsbeoordeling (due diligence) of financiële controle (audit) van de Harley-Davidson Company.

Door je gebruik van en verbinding met onze website geef je aan dat je deze privacyverklaring begrijpt en onderschrijft. Als je om welke redenen dan ook vermoedt dat de informatie over je persoon of over je lidmaatschap van de H.O.G. niet correct is of als je om een of andere reden denkt dat de H.O.G. deze privacyprincipes niet heeft nageleefd, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen via de H.O.G. Klantenservice.
CHAPTER H.O.G. DECLARATION EN LIGNE SUR LA VIE PRIVEE

La protection de la vie privée et l'information sécurisée sont des soucis partagés par le H.O.G., ses affiliés et toute personne visitant le site internet du Belgian Metropole Chapter. Cette déclaration explique la politique Internet du H.O.G. et les mesures de sécurité relatives à la vie privée et la sécurité d'information.

Lorsque vous visitez le site internet du Belgian Metropole Chapter, le Belgian Metropole Chapter rassemble et sauvegarde les données suivantes : le nom du domaine à partir duquel vous avez accès à l'internet ( par exemple.aol.com, si vous avez fait un lien à partir d'une adresse America Online ); la date et l'heure à laquelle vous entrez le site; et l'adresse internet du site internet à partir duquel vous avez fait un lien direct avec notre site. Le Chapter utilise cette information pour compter le nombre de visiteurs des différentes sections de son site. Ceci aide le H.O.G. à améliorer son site à ce qu'il devienne plus sensible aux besoins de ses affiliés et futurs affiliés.

H.O.G. n'obtiendra aucune donnée personnelle identificatrice concernant votre personne quand vous visitez notre site, sauf si vous choisissez de nous fournir une telle information. Si vous envoyez un courriel, une inscription ou une autre information personnelle via internet, tel est votre libre choix.

Le Belgian Metropole Chapter ne divulguera aucune information obtenue que dans le cas où il s'agit de :

Votre demande, qu'elle soit écrite, orale, par téléphone, par voie électronique ou d'une autre façon que nous reconnaissons.

Assister le H.O.G. dans l'évaluation de ses programmes et dans une volonté de continuer à améliorer la qualité de votre expérience en ligne et vos expériences en tant qu'affilié.

Une obligation légale de communication, comme dans les cas d'une ordonnance du tribunal, une citation, un procès légal ou une examinassions ou enquête gouvernementale, ou dans le but de protéger ou renforcer nos droits.

Entreprises qui fournissent des services au H.O.G. à propos de votre affiliation, comme des entreprises et agences qui s'occupent du traitement de données et des transactions financières.

Filiales de Harley-Davidson et tiers prudemment sélectionnés qui s'en servent pour vous fournir des produits et services ou autres opportunités, sauf si vous nous avez communiqué par écrit que vous ne le souhaitez pas.

Selon la diligence de l'entreprise Harley-Davidson et ses audits.

Par votre utilisation de, et connexion avec notre site internet, vous reconnaissez comprendre et consentir avec cette déclaration sur la vie privée. Si, pour quelle raison que ce soit, vous êtes inquiet que l'information personnelle ou une information sur l'affiliation que possède le H.O.G. n'a pas respecté ces principes sur la vie privée, veuillez nous en informer en téléphonant au 1-800-CLUB-HOG.

© All this Website is copyrighted through the Belgian Metropole Chapter