Chapter Event Statement

   

EVENEMENTVERKLARING VOOR CHAPTER-WEBSITES

Chapter-activiteiten worden hoofdzakelijk ten voordele van Chapter-leden georganiseerd. Er zijn drie categorieën van activiteiten en alle activiteiten worden als volgt geîdentificeerd :

Besloten evenementen (Closed Events) zijn Chapter-evenementen die openstaan voor Chapter-leden en één gast per lid.

Ledenevenementen zijn evenementen die alleen openstaan voor (H.O.G. leden).

Open evenementen (Open Events) zijn Chapter-evenementen die openstaan voor Chapter-leden, internationale H.O.G.-leden en andere gasten naar wens.

NON H.O.G. Events

Als je interesse hebt in een lidmaatschap van een H.O.G. Chapter, dan kan (Click op New members)
Je contact opnemen met onze Director : director@belgianmetropolechapter.be
DECLARATION EVENEMENT POUR SITES INTERNET DES CHAPTERS

Les activités du Chapter sont avant tout organisées pour les affiliés des Chapters H.O.G.
Trois catégories d'évènements existent et peuvent être repartis comme suit :

Evènements restrictifs (Closed Events) sont les évènements Chapter qui sont accessibles aux affiliés du Chapter et un invité par affilié.

Evènements pour affiliés sont des évènements qui sont exclusivement accessibles aux (affiliés du H.O.G).

Evènements ouverts (Open Events) sont des évènements Chapter qui sont accessibles aux affiliés des Chapters, affiliés au H.O.G. national et autres invités comme voulu.

NON H.O.G. Events

Devenir affilié d'un Chapter H.O.G. vous intéresse? (Click sur New members)
Contactez notre Director : director@belgianmetropolechapter.be

   
© All this Website is copyrighted through the Belgian Metropole Chapter